Gdańsk Osiedle przy ul. Leskiego

Gdańsk Osiedle przy ul. Leskiego

Gdynia osiedle zielone zimą

Gdynia osiedle zielone zimą

Gdańsk Osiedle Zapiecek

Gdańsk Osiedle Zapiecek

Gdańsk osiedle Klimaty

Gdańsk osiedle Klimaty

Logowanie w IOK i głosowanie

Logowanie się do IOK

Aby zalogowac sie do IOK należy uzyskać dostęp do IOK. W tym celu nalezy mailem zwrócic się do swojego administratora o podanie loginu i hasła.

Administrator w odpowiedzi podaje login i hasło dostepu. Hasło jest jednorazowe i nalezy go zmienić.

W przypadku zapomnienia hasło, lub zablokowania konta, należy mailowo zwrócic się do administratiora o odblokowanie konta i ponowne podanie jednorazowego hasła. Login pozostaje bez zmian.

Po zalogowaniu się do IOK

https://iok.osiedlezielone.eu/InetObsKontr/LoginPage

prosimy o aktualizację danych kontaktowych - adres mailowy, nr telefonu

Bezpieczeństwo

UWAGA: Dla bezpiecznego korzystania z SIL niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa:

  • dbaj o poufność swojego identyfikatora i hasła,
  • sprawdzaj poprawność certyfikatu strony do logowania,
  • nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia poufnych danych.

Głosowanie nad uchwałami

Po zalogowaniu się do IOK po lewej stronie jest folder pod nazwą " głosowanie uchwał". W tym folderze głosujemy na uchwały wspólnoty które jeszcze nie uzyskały wymaganej 50+1 % ilości głosów.  Uchwały które są w trakcie indywidualnego głosowania, są niewidoczne dla tych którzy już oddali głos.

Apel do nieobecnych na zebraniu rocznym Wspólnoty: proszę zagłosować przez internet logując się do IOK !!!

Uchwały które zostały przegłosowane i uzyskały wymaganą ilość głosów, lub zostały odrzucone, są dostępne łącznie z załącznikami do uchwał w folderze "uchwały wspólnot".

 

Po zakończeniu pracy należy:

  • wylogować się używając opcji WYLOGUJ, gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika,
  • zamknąć przeglądarkę internetową.

Prosimy o weryfikację swoich danych po zalogowaniu się do IOK ( nr telefonu kontaktowego, adres mailowy ). Podanie tych danych bardzo usprawni wymianę szybkiej informacji od administracji, oraz kontakt administratora w sytuacjach awaryjnych.

Po zakończeniu pracy należy: