Gdańsk Osiedle przy ul. Leskiego

Gdańsk Osiedle przy ul. Leskiego

Gdynia osiedle zielone zimą

Gdynia osiedle zielone zimą

Gdańsk Osiedle Zapiecek

Gdańsk Osiedle Zapiecek

Gdańsk osiedle Klimaty

Gdańsk osiedle Klimaty

Informacje o firmie

Osiedle Zielone Sp. j. prowadzi działalność na rynku administrowania nieruchomościami od 2000r.

Od 18 lat troszczymy się o nieruchomości mieszkaniowe naszych Klientów. Administrujemy 76 Wspólnotami o łącznej powierzchni 241 000 tys. m2; w których jest  3.225  właścicieli

Zapewniamy obsługę w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami na najwyższym poziomie poprzez dwa biura w Trójmieście i biuro pozamiejscowe w Warszawie.

Ugruntowana pozycja na rynku nieruchomości oraz rosnąca liczba naszych Klientów dowodzi,
że wiemy jak kompleksowo administrować nieruchomościami, zwiększać ich wartość
i minimalizować koszty związane z utrzymaniem obiektów. Zapewniamy kompleksową obsługę administracyjną, techniczną i finansowo-księgową.

Posiadamy ubezpieczenie od obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 50.000 zł EUR oraz rozszerzonej  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 279.215,00 zł.

Jako jedyny zarządca w materiałach dołączanych do zawiadomienia o zebraniu rocznym, dołączamy szczegółową tabelkę z zakupu ciepła oraz rozliczenia ciepła wg klucza zatwierdzonego przez wspólnotę mieszkaniową dla trzech składników: opłaty stałej, cw, co. Suma tych trzech składników z rozliczenia, jest dokładnie równa sumie zakupu ciepła wg faktur

Mamy duże doświadczenie w procesie zmian sposobu sprawowania zarządu powierzonego wg art. 18 Ustawy o Własności Lokali, na zarząd właścicielski wg art. 20 Ustawy o Własności Lokali.

Dzięki stałej współpracy ze sprawdzonymi firmami specjalizującymi się w usługach z branży utrzymania czystości, robót budowlanych, instalacyjnych, przeglądów technicznych okresowych oraz wg potrzeb, ubezpieczeń majątkowych oraz bankowości. Mamy możliwość pozyskiwania korzystnych ofert usług utrzymania czystości, przeglądów technicznych, prac remontowych, prac bieżącej konserwacji, obsługi prawnej.

Zawarta umowa generalna z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A określa preferencyjne warunki ubezpieczenia mienia, OC, OC Zarządów wspólnot oraz rozliczania szkód powstałych we wszystkich ubezpieczonych wspólnotach mieszkaniowych.

Wynegocjowaliśmy bardzo niskie  stawki prowadzenia rachunku bankowego w bankach ING, Paribas.

Oferujemy bardzo czytelne rozliczanie zużycia ciepła w roku kalendarzowym poprzez zestawienie zakupu ciepła, rozliczenie ciepła w oparciu o zatwierdzony uchwałą regulamin rozliczania ciepła.

Ścisła rejonizacja pozwala nam na bieżąco śledzić potrzeby mieszkańców oraz niezwłocznie reagować na pojawiające się awarie i usterki. Tworzymy zespół kilkunastu wykwalifikowanych specjalistów (zarządcy, administratorzy, samodzielne księgowe), którzy z pasją oraz   zaangażowaniem wykonują solidną pracę.

Wartością dodaną naszej usługi jest również fakt, że stawiamy na wysoką jakość świadczonych usługi, a nie na ilość obiektów. Dzięki takiemu ukierunkowaniu każdą administrowaną nieruchomość traktujemy indywidualnie, a opiekun obiektu jest w stanie z pełną starannością dokonywać czynności administracyjnych, być dyspozycyjny i reagować niezwłocznie na oczekiwania naszych Klientów.

Nasi współpracownicy
Współpracujemy z sprawdzonymi firmami specjalistycznymi w zakresie:
  • utrzymania czystości,
  • pielęgnacji zieleni,
  • robót budowlanych, remontowych,
  • przeglądów instalacji gazowych,
  • przeglądów przewodów wentylacyjnych i kominowych,
  • przeglądów instalacji elektrycznych,
  • przeglądów instalacji pożarowych,
  • przeglądów budowlanych,
  • obsługi bankowej wspólnot w bankach o niskich prowizjach,
  • ubezpieczenia obowiązkowego wspólnot w zakresie odpowiedzialności cywilnej wspólnoty, zarządu wspólnoty, od ognia i innych zdarzeń losowych, na preferencyjnych, jednakowych dla wszystkich wspólnot warunkach.
Szczegółowe Informacje o naszym zakresie usług i produktach uzyskasz  w  bezpośrednim kontakcie z naszymi administratorami.