Informacje o firmie

Osiedle Zielone Kazimierz Kotłowski Sp.j.
 
Działamy na rynku zarządzania nieruchomościami od 1995 r. Rozpoczynaliśmy działalność jako „Osiedle Zielone – Nieruchomości Sp. z o.o.” od zarządzania i administrowania wspólnot mieszkaniowych na terenie Gdyni – Redłowa. Od 2010r. w wyniku przekształcenia spółki z o.o. na spółką jawną, działamy pod nową nazwą  i zarządzamy / administrujemy kilkudziesięcioma wspólnotami mieszkaniowymi w Gdyni, Gdańsku, Sopocie i Warszawie.
Do obsługi nieruchomości przez administratorów oraz konserwatorów na terenie Gdańska, otworzyliśmy filię przy ul. Zielony Stok 12 w Gdańsku.
Do obsługi nieruchomości przez administratorów  na terenie Gdańska-Zaspa, otworzyliśmy filię przy al. Jana Pawła ii 20 w Gdańsku.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 226.000 zł.
Jako jedyny zarządca w materiałach dołączanych do zawiadomienia o zebraniu rocznym, dołączamy szczegółową tabelkę z zakupu ciepła oraz rozliczenia ciepła wg klucza zatwierdzonego przez wspólnotę mieszkaniową dla trzech składników: opłaty stałej, cw, co. Suma tych trzech składników z rozliczenia, jest dokładnie równa sumie zakupu ciepła wg faktur
 
Zasoby kadrowe
 
Obowiązki zarządcy nieruchomości oraz administratora realizujemy przez zatrudnionych pracowników o następujących specjalnościach z uprawnieniami :
 • administratorów z licencją zawodową Zarządcy Nieruchomości,
 • administratorów bez licencji posiadających wieloletnie  doświadczenie w administrowaniu wspólnotami
 • pracownika do obsługi technicznej - organiazowanie obligatoryjnych przeglądów budynków, zlecanie remontów
 • księgowe, w tym księgową z certyfikatem Ministra Finansów,
 • konserwatorów z uprawnieniami SEP,
 • personel sprzątający.
 
Nasi współpracownicy
 
Współpracujemy z sprawdzonymi firmami specjalistycznymi w zakresie:
 • utrzymania czystości,
 • pielęgnacji zieleni,
 • robót budowlanych, remontowych,
 • przeglądów instalacji gazowych,
 • przeglądów przewodów wentylacyjnych i kominowych,
 • przeglądów instalacji elektrycznych,
 • przeglądów instalacji pożarowych,
 • przeglądów budowlanych,
 • obsługi bankowej wspólnot w bankach o niskich prowizjach,
 • ubezpieczenia obowiązkowego wspólnot w zakresie odpowiedzialności cywilnej wspólnoty, zarządu wspólnoty, od ognia i innych zdarzeń losowych, na preferencyjnych, jednakowych dla wszystkich wspólnot warunkach.
Szczegółowe Informacje o naszym zakresie usług i produktach uzyskasz  w  bezpośrednim kontakcie z naszymi administratorami.