Usługi księgowości

ZAKRES USŁUG KSIĘGOWOŚCI
 
Prowadzenie pełnej księgowości Wspólnot Mieszkaniowych oraz nieruchomości komercyjnych przez licencjonowane księgowe,
Przechowywanie ksiąg rachunkowych w chronionych pomieszczeniach w siedzibie firmy,
Dostęp do indywidualnych rozliczeń finansowych członków wspólnoty mieszkaniowej za pomocą Internetu ( IOK ) przez system indywidualnych kont rachunku bankowego,
Możliwość podawania przez Internet odczytów liczników ZW, CW, CO w celu rozliczenia zużyć mediów.
Prowadzenie rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, wspólnoty mieszkaniowej przy pomocy odpowiedniego programu komputerowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz ustaleniami wspólnoty mieszkaniowej.
Sporządzanie bilansu rocznego.
Rozliczenia kosztów indywidualnego zużycia mediów przez członków wspólnoty 3 razy w roku, oraz rozliczenie roku kalendarzowego
Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na 15 dni przed terminem  zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej.
Rozliczanie z członkami wspólnoty mieszkaniowej opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością w ciągu roku w formie miesięcznych zaliczek ustalonych w planie gospodarczym.
Windykacja prosta (wezwanie) opłat należnych od członków Wspólnoty Mieszkaniowej.