Gdańsk Osiedle przy ul. Leskiego

Gdańsk Osiedle przy ul. Leskiego

Gdynia osiedle zielone zimą

Gdynia osiedle zielone zimą

Gdańsk Osiedle Zapiecek

Gdańsk Osiedle Zapiecek

Gdańsk osiedle Klimaty

Gdańsk osiedle Klimaty

Usługi księgowości

ZAKRES USŁUG KSIĘGOWOŚCI
  • prowadzi pełną ewidencję dokumentacji księgowej,
  • prowadzi rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, wspólnoty mieszkaniowej przy pomocy odpowiedniego programu komputerowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz ustaleniami wspólnoty mieszkaniowej,
  • sporządza bilans roczny i roczne sprawozdanie finansowe najpóźniej na 15 dni przed terminem zebrania wspólnoty mieszkaniowej,
  • rozlicza koszty indywidualnego zużycia mediów przez członków wspólnoty 3 razy w roku,
  • prowadzi windykację prostą (wezwanie) opłat należnych od członków wspólnoty mieszkaniowej,

IOK – Internetowa Obsługa Klienta, również w wersji mobilnej,  jako część programu obsługi  

            nieruchomości DOM5 pozwala właścicielom na indywidualny dostęp do swoich kont  

            księgowych, zgłaszanie usterek, głosowanie pod uchwałami oraz dostęp do ogłoszeń

            zamieszczanych przez administratorów; w programie prowadzona jest również obsługa

            księgowa oraz techniczna (elektroniczne książki obiektu); Dostęp do indywidualnych

            kont właściciel otrzymuje na życzenie poprzez nadany login i hasło przez

            administratora,

Zatrudniamy pięć księgowych.