Administracja nieruchomości

ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI - ZAKRES USŁUG
 1. Czynności administracyjne:
  1. Przejęcie nieruchomości, dokumentacji administracyjnej, technicznej, przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji, dokonywanie czynności związanych z zarejestrowaniem Wspólnoty Mieszkaniowej;
  2. W uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty zwoływanie zebrań Wspólnoty wraz z przygotowaniem projektów uchwał, w tym opracowanie planu gospodarczego, regulaminów;
  3. W uzgodnieniu z Zarządem realizacja planu gospodarczego uchwalonego przez wspólnotę;
  4. Przygotowywanie umów do podpisu przez Zarząd wspólnoty który podpisuje umowy  w imieniu i na rzecz Wspólnoty:
  5. Kontrola realizacji umów na dostawę mediów i usług w częściach wspólnych budynku;
  6. Prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli, prowadzenie ewidencji lokali;
  7. Reprezentowanie wspólnoty przed władzami i instytucjami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;
  8. Prowadzenie negocjacji i pozyskiwanie pożytków z nieruchomości wspólnej;
  9. Likwidacja powstałych szkód w zakresie objętym ubezpieczeniem;
  10. Stała weryfikacja funkcjonowania nieruchomości (obchody, wizytacje itp.);
  11. Bieżąca współpraca z Zarządem wspólnoty mieszkaniowej, dbałość o prawidłowy przepływ informacji.