Gdańsk Osiedle przy ul. Leskiego

Gdańsk Osiedle przy ul. Leskiego

Gdynia osiedle zielone zimą

Gdynia osiedle zielone zimą

Gdańsk Osiedle Zapiecek

Gdańsk Osiedle Zapiecek

Gdańsk osiedle Klimaty

Gdańsk osiedle Klimaty

Administracja nieruchomościami

ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI - ZAKRES USŁUG
 1. Czynności administracyjne:
  1. Przejęcie nieruchomości, dokumentacji administracyjnej, technicznej, przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji, dokonywanie czynności związanych z zarejestrowaniem Wspólnoty Mieszkaniowej;
  2. W uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty zwoływanie zebrań Wspólnoty wraz z przygotowaniem projektów uchwał, w tym opracowanie planu gospodarczego, regulaminów;
  3. W uzgodnieniu z Zarządem realizacja planu gospodarczego uchwalonego przez wspólnotę;
  4. Przygotowywanie umów do podpisu przez Zarząd wspólnoty który podpisuje umowy  w imieniu i na rzecz Wspólnoty:
  5. Kontrola realizacji umów na dostawę mediów i usług w częściach wspólnych budynku;
  6. Prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli, prowadzenie ewidencji lokali;
  7. Reprezentowanie wspólnoty przed władzami i instytucjami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;
  8. Prowadzenie negocjacji i pozyskiwanie pożytków z nieruchomości wspólnej;
  9. Likwidacja powstałych szkód w zakresie objętym ubezpieczeniem;
  10. Stała weryfikacja funkcjonowania nieruchomości (obchody, wizytacje itp.);
  11. Bieżąca współpraca z Zarządem wspólnoty mieszkaniowej, dbałość o prawidłowy przepływ informacji.