Administracja nieruchomości

ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI - ZAKRES USŁUG
 
 1. Prowadzenie wykazu właścicieli lokali.
 2. Prowadzenie książki obiektu budowlanego.
 3. Prowadzenie  dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego w zakresie przeglądów technicznych.
 4. Prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji technicznej w zakresie remontów.
 5. Przechowywanie   dokumentów Wspólnoty  w  pomieszczeniach   strzeżonych , zabezpieczonych  przed włamaniem, pożarem , zalaniem lub  zniszczeniem.
 6. Obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.
 7. Przygotowywanie zleceń dotyczących okresowych przeglądów nieruchomości.
 8. Przygotowywanie zleceń dotyczących wykonawstwa robót remontowych i modernizacyjnych nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne.
 9. Kontrola prawidłowości wykonywania umów pod względem merytorycznym, dotyczących dostaw energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków, wywozu śmieci, pielęgnacji zieleni, utrzymania czystości, konserwacji wind.
 10. Przyjmowanie zgłoszeń zaistniałych awarii telefonicznie, 24 godz. na dobę.
 11. Likwidacja powstałych szkód w zakresie objętych ubezpieczeniem tj. zgłoszenie szkody, przygotowanie dokumentów szkody, uczestnictwo w wizji lokalnej, zlecenie naprawy szkody.
 12. Prowadzenie sekretariatu wspólnoty ( przyjmowanie, ewidencja i wysyłka korespondencji).
 13. Doradztwo w zakresie tematów dotyczących Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.