Gdańsk Osiedle przy ul. Leskiego

Gdańsk Osiedle przy ul. Leskiego

Gdynia osiedle zielone zimą

Gdynia osiedle zielone zimą

Gdańsk Osiedle Zapiecek

Gdańsk Osiedle Zapiecek

Gdańsk osiedle Klimaty

Gdańsk osiedle Klimaty

Obsługa techniczna nieruchomości

 1. Usługi w zakresie obsługi technicznej budynku:
  1. Nadzór nad realizacją okresowych kontroli obiektu zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, prowadzenie książki obiektu budowlanego;
  2. Nadzór nad realizacją umów dotyczących bieżącej obsługi i konserwacji poszczególnych instalacji i urządzeń
  3. Zlecanie wykonania napraw w przypadkach awarii wywołujących szkodę lub zagrożenie; Przygotowywanie zleceń napraw, umów na wykonanie remontów wskazanych w uchwale Wspólnoty lub decyzji Zarządu;
  4. Doradztwo w sprawie zlecania robót remontowo-budowlanych na etapie przygotowania i realizacji oraz odbioru;
  5. Prowadzenie dokumentacji technicznej, książki obiektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;
  6. Zbieranie ofert w formie zapytania o cenę od potencjalnych wykonawców robót.