Wspólnoty mieszkaniowe

Administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi.
 
1. Czynności administrowania nieruchomością obejmują:
 
a/ administrowanie nieruchomością przez licencjonowanych zarządców nieruchomości
 
b/ prowadzenie księgowości wspólnoty mieszkaniowej,
 
c/ udostępnienie Internetowej Obsługi Klienta dla właścicieli nieruchomości na stronie internetowej
 
administratora, gdzie można zgłaszać przez internet awarie w nieruchomości, sprawdzać stan wpłat,
 
dostęp przez internet każdego członka wspólnoty mieszkaniowej do ogłoszeń, zarządzeń, powiadomień,
 
uchwał wspólnoty mieszkaniowej,
 
d/ aktywacji systemu płatności masowych polegających na przypisaniu każdemu członkowi wspólnoty
 
indywidualnego nr rachunku na koncie wspólnoty mieszkaniowej,
 
e/ rozliczanie mediów 3 razy w roku na podstawie odczytanych liczników indywidualnych (30 kwiecień,
 
30 wrzesień, 31 grudzień,)
 
 
 
Dodatkowo oferujemy usługi dodatkowe w zakresie bieżącej konserwacji przez zatrudnionych w firmie konserwatorów:
 
2. Czynności bieżącej konserwacji i napraw w częściach wspólnych obejmują:
 
a/ przegląd instalacji , uzupełnienie, wymianę i regulację instalacji elektrycznej, co, zw,
 
samozamykaczy zamków i wkładek w drzwiach wejściowych,
 
b/ przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii przez 24 godz.
 
c/ reagowanie na awarie powstałe po godz. 16, oraz w dni wolne od pracy zagrażające życiu właścicieli i
 
bezpieczeństwu budynku – do 3 godz. od zgłoszenia.
 
 
Współpracujemy z sprawdzonymi firmami specjalistycznymi w zakresie:
 
 • Utrzymania czystości
 • Pielęgnacji zieleni
 • Przeglądów budowlanych
 • Nadzoru nad robotami remontowymi
 • Ekspertyz technicznych
 • Przeglądów instalacji gazowych
 • Przeglądów przewodów wentylacji i kominów
 • Przeglądów instalacji elektrycznych
 • Prowadzenia konta wspólnoty w banku o niskich prowizjach
 • Ubezpieczenia wspólnoty od ognia i OC na preferowanych warunkach poprzez brokera ubezpieczeniowego
 
 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży wypracowaliśmy:
 
 • specjalne stawki za ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej;
 • specjalne stawki opłat za prowadzenie rachunku bankowego w KB S.A., BGŻ S.A., ING Bank Śląski.
 • transparentność rozliczeń. Każdy koszt jest szczegółowo omawiany. Wszystkie umowy o wykonywanie usług są zawierane bezpośrednio z Wspólnotą Mieszkaniową. Nie ma refaktur z narzutem usług i materiałów od administratora.