Usługi

Współpracujemy z sprawdzonymi firmami specjalistycznymi w zakresie:

 • Utrzymania czystości
 • Pielęgnacji zieleni
 • Przeglądów budowlanych
 • Nadzoru nad robotami remontowymi
 • Ekspertyz technicznych
 • Przeglądów instalacji gazowych
 • Przeglądów przewodów wentylacji i kominów
 • Przeglądów instalacji elektrycznych
 • Prowadzenia konta wspólnoty w banku o niskich prowizjach
 • Ubezpieczenia wspólnoty od ognia i OC na preferowanych warunkach poprzez brokera ubezpieczeniowego

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży wypracowaliśmy:

 • Specjalne stawki za ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej;
 • Specjalne stawki opłat za prowadzenie rachunku bankowego w KB S.A., BGŻ S.A., ING Bank Śląski.
 • udostępnienie Internetowej Obsługi Klienta dla właścicieli nieruchomości na stronie internetowej administratora, gdzie można zgłaszać przez internet awarie w nieruchomości, sprawdzać stan wpłat, dostęp przez internet każdego członka wspólnoty mieszkaniowej do ogłoszeń, zarządzeń, powiadomień, uchwał wspólnoty mieszkaniowej,
 • aktywacji systemu płatności masowych polegających na przypisaniu każdemu członkowi wspólnoty indywidualnego nr rachunku na koncie wspólnoty mieszkaniowej,
 •  rozliczanie mediów 3 razy w roku na podstawie odczytanych liczników indywidualnych (30 kwiecień, 30 wrzesień, 31 grudzień,)