Gdańsk Osiedle przy ul. Leskiego

Gdańsk Osiedle przy ul. Leskiego

Gdynia osiedle zielone zimą

Gdynia osiedle zielone zimą

Gdańsk Osiedle Zapiecek

Gdańsk Osiedle Zapiecek

Gdańsk osiedle Klimaty

Gdańsk osiedle Klimaty

Udział w nieruchomości

 Udziały w nieruchomości

Zapis w Ustawie O Własności Lokali dotyczącym ustalania udziału

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 3.

Pkt.3. Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

 

Czyli na przykładzie nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej której całkowita powierzchnia ( mieszkania + piwnice które są pomieszczeniami przynależnymi, lokale usługowe, lokale nr 1 i 2 garażowe  )  wynosi 4273,30 m2. W tej wspólnocie mieszkaniowej jest mieszkanie o powierzchni 108,40 m2 oraz pomieszczeniu przynależnym ( piwnicy ) o powierzchni 12,70 m2 co wynosi razem 121,10 m2.

Udział tego mieszkania w nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej ( zgodnie z zapisem w UOWL) odpowiada więc stosunkowi 121,10 m2 / 4273,30 m2 wyrażonym w m2, lub wyrażonym w ułamku 10 000 czyli 121,10/4273,30=283/10000.

Takim udziałem właściciel tego mieszkania głosuje nad uchwałami oraz płaci czynsz ( koszty utrzymania nieruchomości )

Takim udziałem wyrażonym w m2 - dla większej czytelności dla właścicieli wspólnoty mieszkaniowej, Jako profesjonalny zarządca i administrator posługujemy się programem do obsługi wspólnot mieszkaniowych który jest całkowicie zgodny z zapisami w Ustawie O własności Lokali. 

Notariusze w aktach notarialnych zapisują udział w różny sposób w zależności  w którym roku został wydzielony dany lokal, indywidualnego podejścia notariusza do sposobu pisania udziału ale zgodnego z UOWL itp (należy pamiętać że ustawa o własności lokali powstała w roku 1994) np:

  1. pomijają przecinki czyli udział w akcie notarialnym jest zapisany w formie  12110/ 427330 lub
  2. zapisują w formie 10 000 tysięcznej czyli udział w akcie notarialnym jest zapisany w formie  121,10 / 4273,30 = 283/10000

Jeżeli w nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej znajduje się hala garażowa i jest lokalem wydzielonym to udział jednego miejsca postojowego w garażu wylicza się jako iloczyn powierzchni całkowitej hali garażowej podzielonej przez ilość miejsc postojowych.

Przykład: hala garażowa ma powierzchnię 574,60 m2, ilość miejsc postojowych wynosi 16,

Udział tego jednego miejsca postojowego w nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej ( zgodnie z zapisem w UOWL) odpowiada więc stosunkowi 574,60 m2 / 4273,30 m2 / 16 =   wyrażonym w ułamku 10 000 wynosi 121,10/4273,30/16=84/10000.

lub udział tego jednego miejsca postojowego w nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej ( zgodnie z zapisem w UOWL) odpowiada więc stosunkowi 574,60 m2  / 16 =   wyrażonym w m2 wynosi 35,91 m2.

Jeżeli w nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej znajduje się hala garażowa i jest lokalem niewydzielonym to ten lokal jest częścią  wspólną nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej, czyli nie posiada udziału a więc nie uczestniczy w kosztach oraz w głosowaniu.