Gdańsk Osiedle przy ul. Leskiego

Gdańsk Osiedle przy ul. Leskiego

Gdynia osiedle zielone zimą

Gdynia osiedle zielone zimą

Gdańsk Osiedle Zapiecek

Gdańsk Osiedle Zapiecek

Gdańsk osiedle Klimaty

Gdańsk osiedle Klimaty

Dane Osobowe

Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia. Zależy nam na zachowaniu pełnej transparentności w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych i zapewnieniu, że dane te będą przetwarzane jedynie zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane.
 

Zmiany wprowadzone w ramach RODO nie wymagają od Państwa żadnego kontaktu z Osiedle Zielone s.j.  z siedzibą w Gdyni ul. Redłowska 39. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Osiedle Zielone s.j. z siedzibą w Gdyni ul. Redłowska 39, KRS 0000361358, REGON 192039438, NIP 586-20-41-732.                                                                                                                               
 2. Administrator Osiedle Zielone s.j.  z siedzibą w Gdyni ul. Redłowska 39 przetwarza Pani/Pana dane osobowe które są niezbędne do wykonywania usługi administrowania, lub zarządzania wspólnotą mieszkaniową takich jak :imię i nazwisko i adres właściciela nieruchomości, oraz  adres e-mail i telefon kontaktowy.
 3. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 81-450 Gdynia ul. Redłowska 39  lub email: biuro@osiedlezielone.eu
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Osiedle Zielone s.j.  polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu Ustawy o własności lokali, Ustawy o gospodarce nieruchomościami, oraz wymogami profesjonalnego programu do obsługi wspólnot mieszkaniowych DOM5.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu dostarczania klientom Osiedle Zielone s.j.  kompleksowej informacji w ramach oferowanych przez Spółkę usług, jak również w celach statystycznych.
 7. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać przez czas wykonania obowiązków usługi administrowania lub zarządzania Pani/Pana wspólnotą mieszkaniową, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”),przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny), lubprzez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO, podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”)
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
 10. sprostowanie (poprawienie) danych,
 11. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,
 12. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych — stosownie do złożonego wniosku),
 13. dostęp do danych ( informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
 14. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:  

biuro@osiedlezielone.eu

Informujemy również, że

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.