Gdańsk Osiedle przy ul. Leskiego

Gdańsk Osiedle przy ul. Leskiego

Gdynia osiedle zielone zimą

Gdynia osiedle zielone zimą

Gdańsk Osiedle Zapiecek

Gdańsk Osiedle Zapiecek

Gdańsk osiedle Klimaty

Gdańsk osiedle Klimaty

Pilne zebrania wspólnot

UWAGA

Z uwagi na obecną sytuację w bieżącym roku nie ma możliwości zorganizowania zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej w sposób bezpieczny dla wszystkich jego uczestników. Główny Inspektor Sanitarny zakazuje organizowania tego typu spotkań. Jego stanowisko wynika z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Możemy zorganizować spotkanie on-line właścicieli lokali, ale nie ma ono mocy zebrania właścicieli. Nie jest możliwe na takim spotkaniu on-line chociażby formalne głosowanie nad uchwałami, ale takie spotkanie może pomóc nam w ustaleniu treści uchwał do późniejszego ich podjęcia w sposób formalny. W tym celu otrzymają Państwo od nas druki uchwał z możliwością podpisania się „za” lub „przeciw” i zostaną one wówczas podjęte w sposób prawidłowy. Zanim przeprowadzimy procedurę jak wyżej, prosimy o zgłaszanie administratorowi swoich wniosków, co do sposobu przeprowadzenia spotkania oraz tematów, którymi z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej powinniśmy zająć się w roku bieżącym. Swoje propozycje prosimy aby przekazać pocztą elektroniczną:

  1. administratorowi danej wspólnoty na adres podany na tablicy ogłoszeń
  2. bezpośrednio do biura na adres mailowy : biuro@osiedlezielone.eu

z poważaniem

zarząd sp.j.  Osiedle Zielone