+48 58 662 26 62, +48 58 662 27 72
Kontakt telefoniczny
Logowanie do IOK Internetowa Obsługa Klienta
Zaloguj Zaloguj

Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia. Zależy nam na zachowaniu pełnej transparentności w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych i zapewnieniu, że dane te będą przetwarzane jedynie zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane.
 

Zmiany wprowadzone w ramach RODO nie wymagają od Państwa żadnego kontaktu z Osiedle Zielone s.j.  z siedzibą w Gdyni ul. Redłowska 39. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Osiedle Zielone s.j. z siedzibą w Gdyni ul. Legionów 116B1, KRS 0000361358, REGON 192039438, NIP 586-20-41-732.                                                                                                                               

 2. Administrator Osiedle Zielone s.j.  z siedzibą w Gdyni ul. Legionów 116B1 przetwarza Pani/Pana dane osobowe które są niezbędne do wykonywania usługi administrowania, lub zarządzania wspólnotą mieszkaniową takich jak :imię i nazwisko i adres właściciela nieruchomości, oraz  adres e-mail i telefon kontaktowy.

 3. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 81-472 Gdynia ul. Legionów 116B1  lub email: biuro@osiedlezielone.eu

 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Osiedle Zielone s.j.  polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu Ustawy o własności lokali, Ustawy o gospodarce nieruchomościami, oraz wymogami profesjonalnego programu do obsługi wspólnot mieszkaniowych DOM5.

 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu dostarczania klientom Osiedle Zielone s.j.  kompleksowej informacji w ramach oferowanych przez Spółkę usług, jak również w celach statystycznych.

 7. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać przez czas wykonania obowiązków usługi administrowania lub zarządzania Pani/Pana wspólnotą mieszkaniową, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”),przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny), lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO, podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”)

 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 9. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 10. sprostowanie (poprawienie) danych,

 11. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,

 12. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych — stosownie do złożonego wniosku),

 13. dostęp do danych ( informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),

 14. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:  

biuro@osiedlezielone.eu

Informujemy również, że

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.