+48 58 662 26 62, +48 58 662 27 72
Kontakt telefoniczny
Logowanie do IOK Internetowa Obsługa Klienta
Zaloguj Zaloguj

Osiedle Zielone Sp. j. prowadzi działalność na rynku administrowania nieruchomościami od 2000r.

Od lat troszczymy się o nieruchomości mieszkaniowe naszych Klientów, zapewniając obsługę w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami na najwyższym poziomie.

Ugruntowana pozycja na rynku nieruchomości oraz rosnąca liczba naszych Klientów dowodzi, że wiemy jak kompleksowo administrować nieruchomościami, zwiększać ich wartość i minimalizować koszty związane z utrzymaniem obiektów. Zapewniamy kompleksową obsługę administracyjną, techniczną i finansowo-księgową.

Posiadamy ubezpieczenie od obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 50.000 zł EUR oraz rozszerzonej odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

Jako jedyny zarządca w materiałach dołączanych do zawiadomienia o zebraniu rocznym, dołączamy szczegółowe rozliczenie ciepła wg klucza zatwierdzonego przez wspólnotę mieszkaniową dla trzech składników: opłaty stałej, cw, co. Suma tych trzech składników z rozliczenia, jest dokładnie równa sumie zakupu ciepła wg faktur.

Mamy duże doświadczenie w procesie zmian sposobu sprawowania zarządu powierzonego wg art. 18 Ustawy o Własności Lokali, na zarząd właścicielski wg art. 20 Ustawy o Własności Lokali.

Dzięki stałej współpracy ze sprawdzonymi firmami specjalizującymi się w usługach z branży utrzymania czystości, robót budowlanych, instalacyjnych, przeglądów technicznych okresowych oraz wg potrzeb, ubezpieczeń majątkowych oraz bankowości mamy możliwość pozyskiwania korzystnych ofert na wymienione usługi.

Zawarta umowa generalna z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A określa preferencyjne warunki ubezpieczenia mienia, OC, OC Zarządów wspólnot oraz rozliczania szkód powstałych we wszystkich ubezpieczonych wspólnotach mieszkaniowych.

Wynegocjowaliśmy bardzo niskie  stawki prowadzenia rachunku bankowego w bankach ING, Paribas.

Oferujemy bardzo czytelne rozliczanie zużycia ciepła w roku kalendarzowym poprzez zestawienie zakupu ciepła, rozliczenie ciepła w oparciu o zatwierdzony uchwałą regulamin rozliczania ciepła.

Ścisła rejonizacja pozwala nam na bieżąco śledzić potrzeby mieszkańców oraz niezwłocznie reagować na pojawiające się awarie i usterki. Tworzymy zespół kilkunastu wykwalifikowanych specjalistów (zarządcy, administratorzy, samodzielne księgowe), którzy z pasją oraz zaangażowaniem wykonują swoją pracę.

Wartością dodaną naszej usługi jest również fakt, że stawiamy na wysoką jakość świadczonych usług, a nie na ilość obiektów. Dzięki takiemu ukierunkowaniu każdą administrowaną nieruchomość traktujemy indywidualnie, a opiekun obiektu jest w stanie z pełną starannością dokonywać czynności administracyjnych, być dyspozycyjny i reagować niezwłocznie na oczekiwania naszych Klientów.

Nasi współpracownicy

Współpracujemy z sprawdzonymi firmami specjalistycznymi w zakresie:

Szczegółowe Informacje o naszym zakresie usług i produktach uzyskacie Państwo w bezpośrednim kontakcie z naszymi administratorami.