+48 58 662 26 62, +48 58 662 27 72
Kontakt telefoniczny
Logowanie do IOK Internetowa Obsługa Klienta
Zaloguj Zaloguj

ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI - ZAKRES USŁUG

 1. Przejęcie nieruchomości, dokumentacji technicznej, przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji, prowadzenie książki obiektu.

 2. Wykonywanie czynności zwykłego zarządu nieruchomością określonych w ustawie o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r w rozdziale 4,  a w szczególności:

  1. Opracowywanie rocznego planu gospodarczego i korekt tego planu – w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej.

  2. Realizacja planu gospodarczego uchwalonego przez wspólnotę.

  3. Zawieranie umów w imieniu i na rzecz wspólnoty  dotyczących dostaw energii elektrycznej, zimnej wody,  dostawy ciepła, odprowadzenia ścieków , wywozu nieczystości, ubezpieczenia nieruchomości.

  4. Zawieranie umów w imieniu i na rzecz Wspólnoty  dotyczących konserwacji urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa, utrzymaniem czystości w częściach wspólnych nieruchomości, pielęgnacji zieleni.

  5. Zawieranie umów w imieniu i na rzecz Wspólnoty  dotyczących okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa.

  6. Zawieranie umów w imieniu i na rzecz Wspólnoty dotyczących nadzoru nad robotami remontowymi.

  7. Zawieranie umów w imieniu i na rzecz Wspólnoty dotyczących przeprowadzania deratyzacji i dezynfekcji.

  8. Zawieranie umów w imieniu i na rzecz Wspólnoty  dotyczących przeprowadzania windykacji na drodze sądowej zaległych opłat od członków wspólnoty  poprzez Kancelarię Prawniczą zgodnie z podjętą uchwałą o windykacji.

  9. Organizowanie przetargów na roboty remontowe.

  10. Zawieranie umów w imieniu  i na rzecz wspólnoty  dotyczących robót remontowych i modernizacyjnych nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne.

  11. Nadzór nad prawidłową realizacją zawartych umów w imieniu  i na rzecz wspólnoty.

  12. Analizowanie, doradzanie i opracowywanie, według potrzeb, koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości;

  13. Analizowanie i doradzanie w zakresie optymalizacji kosztów eksploatacyjnych;

  14. Analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;

  15. Doradzanie w zakresie wdrażania energooszczędnych rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych obniżających koszty utrzymania nieruchomości;

  16. Odpłatna współpraca  - z kancelarią radców prawnych

Zwoływanie zebrań Wspólnoty